Gebruik van de MySolaredge App


Binnen 3 werkdagen na installatie ontvang je van ons jouw login gegevens voor de app, hier leer je hoe je de app correct kan gebruiken en wat elk onderdeel wilt zeggen.

Energie Stroom

Helemaal bovenaan in de app krijg je het onderdeel energiestromen. dit is een real time weergave van je verbruik en productie, in de grote groene cirkel zie je de huidige productie waarde van jouw panelen, Deze waarde is groter hoe harder de zon schijnt en kleiner hoe donkerder het is. Heb je ook een energiemeter dan wordt deze opgewekte energie verdeeld over het huis, de batterij als u deze heeft en het net. Is uw verbruik in huis groter dan de productie dan zal er stroom uit de batterij of het net genomen worden om dit op te vangen en zal je dat zien aan de richting en kleur van de pijlen.

Energie Balans

Hier vindt u 2 kolommen, in de linker kolom staat uw dagelijkse productie en hoe deze productie verdeeld is geweest rechtstreeks naar uw huis, naar de batterij en naar het net. in de rechter kolom kan u uw totale verbruik van de dag zien en van waar dit gekomen is. dit kan u ook gaan terugzien van de dagen die al gepasseerd zijn en deze kan u ook op dag, week, maand of jaarbasis bekijken.

Productie & Consumptie Grafieken

Hier kan je de geschiedenis van jouw productie en verbruik terugzien van elk moment van de dag. Hier is de groene grafiek de productie, de rode het verbruik dat van het net gekomen is en de blauwe het verbruik dat rechtstreeks van de zonnepanelen komt of uit de batterij gehaald is. Deze 2 grafieken staan standaard op elkaar getekend om het meest duidelijke overzicht te geven maar dit kan je opsplitsen om meer in detail te gaan op elk moment van de dag. Onder deze grafiek zie je de grafiek van het batterijpercentage van de batterij en kan je kijken hoe vol deze was op elk gewenst moment van de dag.

Historische Opbrengsten

Als je al een paar jaar je installatie hebt dan ga je hier kunnen vergelijken hoe jouw installatie geproduceerd heeft en hoe hard de zon geschenen heeft tegenover andere voorgaande jaren. Dit kan je gaan vergelijken op maand, kwartaal en jaar basis.

 

Layout van de panelen

Als je helemaal onderaan in de app rechts op het symbooltje klikt van de panelen dan kom je op een ander scherm waar je de layout van jouw panelen kan vinden. de waardes die je op de panelen ziet zijn het totaal van de opbrengst van de dag, deze lopen op en resetten zich om 12u 's nachts, als je dus panelen hebt die in de ochtend in de zon liggen dan ga je hier zien dat deze meer opbrengen dan panelen die later in de zon komen te liggen, tegen de avond zal deze opbrengstwaarde dan terug vergelijkbaar zijn. heb je panelen die een deel van de dag in de schaduw liggen zal je dat ook hier kunnen terugvinden door de verminderde opbrengst.

Vraag je voorstel