Geothermische (Bodem) warmtebron voor grote bouwprojecten


Ook voor grote bouwprojecten – zowel residentieel als kantoren – biedt een geothermische warmtepomp unieke mogelijkheden voor energiezuinige klimatisatie. In nauwe samenwerking met onze zusterfirma VM Boringen garanderen we een totaalservice, inclusief engineering en technisch ontwerp. Zowel horizontale captatienetten als diepteboringen behoren tot de opties. VM Boringen verzorgt het volledige ondergrondse gedeelte, tot maar liefst 220 meter diep indien vereist. Op dat moment is alles kant-en-klaar voor de verdere -installatiewerken door SolarPro. Elke parameter van de boring en de installatie wordt in de uiteindelijke configuratie perfect op elkaar afgesteld.

Waarom een geothermische(bodem) warmtepomp?

Met een geothermische (bodem)warmtepomp haal je op een energievriendelijke manier energie uit de aardbodem. Je kiest daarbij voor een uiterst stabiele en weeronafhankelijke energiebron met een gegarandeerde werking. 

Een warmtepomp brengt deze energie via een beperkt elektriciteitsverbruik op een efficiënte manier naar hogere temperaturen, waarna deze warmte wordt ingezet voor het verwarmen sanitair water of het voeden van vloerverwarming. 

Passieve koeling

Tijdens de zomer kan je de diepteboringen gebruiken voor passieve koeling van je gebouw. De warmte in het gebouw wordt dan als het ware geïnjecteerd in de bodem, wat de ondergrondse energiebalans bevordert. 

Geen fossiele brandstoffen

Bij een geothermische (bodem)warmtepomp heb je geen nood meer aan fossiele brandstoffen zoals aardgas of stookolie. Eventueel kan je de nodige elektriciteit voor de warmtepompen geheel of deels zelf opwekken via fotovoltaïsche zonnepanelen op je bedrijfsdak, al dan niet in combinatie met een megabatterij 

Flexibele technologie voor grote bouwprojecten

Geothermische (bodem) energie kan flexibel gebruikt worden voor grote projecten. 

Denk daarbij aan een kantoorgebouw waarbij een geothermische (bodem) warmtepomp met captatienet of diepteboringen instaat voor de volledige verwarming en passieve koeling.

Een andere optie is een residentieel bouwproject met tientallen of zelfs meerdere woningen. Eén captatienet of netwerk van diepteboringen functioneert dan als energiebron, elke woning is uitgerust met zijn eigen kleine warmtepomp en bijhorende installatie. Elke configuratie is mogelijk.  

Waarom je geothermische (bodem) warmtepomp
laten installeren door SolarPro? 

Bij SolarPro kies je voor technische expertise. Wij bouwden de afgelopen jaren een uitgebreide ervaring op met warmtepomptechnologie, zowel voor woningen als omvangrijke bouwprojecten. Dankzij de nauwe samenwerking met zusterbedrijf VM Boringen garanderen we een optimale afstemming van de boringen met de latere installatiewerken. 

Kwaliteitsreferenties in de sector

Zowel SolarPro als VM Boringen groeiden elk voor het eigen vakgebied uit tot kwaliteitsreferenties in de sector. Je gaat in zee met firma’s die weten waarmee ze bezig zijn.

Vakkundige installatie en naservice

De installatiewerken voor geothermische warmtepomptechnologie moeten vakkundig gebeuren. Alleen zo haal je een optimaal rendement uit je installatie en geniet je van een lange levensduur. Wij staan niet alleen in voor de installatie. Ook voor preventief onderhoud en eventuele herstellingen kan je op ons rekenen.

Kwaliteitsmaterialen

Wij werken voor je volledige installatie – dat geldt zowel voor de warmtepomp zelf alle alle bijhorende leidingen en componenten – uitsluitend met kwaliteitsmaterialen van gereputeerde A-merken. Wij laten niets aan het toeval over en leveren een topinstallatie af die aan de strengste technische normen voldoet.

Vraag je voorstel