MEGABATTERIJEN

Een megabatterij voor grootschalige opslag van elektriciteit


Om netcongestie te voorkomen, zijn megabatterijen stilaan een absolute noodzaak voor grotere energieverbruikers. Met een megabatterij functioneer je onafhankelijk op de piekmomenten dat het publieke net niet langer het vereiste vermogen kan leveren. Wij behoren tot de absolute pioniers voor de installatie en het onderhoud van megabatterijen. Deze batterijen bieden industriële, logistieke en andere energie-intensieve bedrijven een totaaloplossing voor hun elektriciteitsbehoeftes, inclusief grootschalige energieopslag. Zeker in combinatie met een groot aantal fotovoltaïsche zonnepanelen op je bedrijfsdak garandeert deze investering allereerst energiezekerheid in onzekere tijden. Bovendien mag je dankzij het intelligente sturingssysteem rekenen op een aanzienlijk financieel rendement.

Hoe werkt een megabatterij?

Het principe van een megabatterij is gelijkaardig als bij een thuisbatterij. Alleen gaat het hier om totaal andere dimensies en vermogens. 

Je vergelijkt een megabatterij dan ook best met een grote container, gevuld met rijen lithium batterijcellen. Een geïntegreerd koelsysteem verzekert de optimale werking van elke batterijcel. De cellen zijn parallel met elkaar geschakeld, waardoor ze samen de elektriciteitsopslag verzekeren. 

Afhankelijk van het vereiste elektrische vermogen plaatsen we één of meerdere met elkaar geschakelde megabatterijen in een batterijpark. Wij garanderen daarbij een totaalservice, inclusief engineering en technisch ontwerp op basis van je verbruiksbehoeftes en productiepotentieel. Een oplossing met megabatterijen is volledig schaalbaar op maat van je energiebehoeftes.

Waarom een megabatterij?

Met een megabatterij kies je als energie-intensief bedrijf voor absolute energiezekerheid. 

Ook in periodes van een overbelast net waarbij de elektriciteitslevering op piekmomenten niet gegarandeerd is, ben jij verzekerd van voldoende stroom om je bedrijf feilloos te laten functioneren. Je bent volledig gevrijwaard van het risico op netcongestie én help je mee om het publieke net in balans te houden bij grote afname- of productiepieken.

Door de installatie van het juiste vermogen via één of meerdere megabatterijen voorkom je een tijdelijke afschakeling van het net en draag je bij tot het bewaren van de vereiste netbalans. Megabatterijen vormen een essentiële schakel in het streven naar een modern en intelligent elektriciteitsnetwerk. 

Een megabatterij helpt je bovendien om een maximale opbrengst te halen uit je zelfopgewekte elektriciteit via de zonnepalen op je bedrijfsdak. Elektriciteit die je zelf opwekt maar niet meteen nodig hebt, kan je tijdelijk stockeren. Dankzij de intelligente sturing kan een megabatterij zelfs veel meer dan stockage voor zelfverbruik, waardoor je extra financiële opbrengsten genereert.

Megabatterij van de toekomst

Wij installeren de megabatterijen van Huawei. Deze overtreffen met tal van innovatieve functionaliteiten de bestaande oplossingen. De megabatterijen van Huawei lopen meerdere jaren voorop qua technische innovatie en ontwikkeling.

Dankzij het doorgedreven wetenschappelijk onderzoek en tal van technische optimalisaties mag je rekenen op een maximale betrouwbaarheid, een langere levensduur, een lagere onderhoudskost en een geoptimaliseerde elektriciteitsopslag. De intelligente sturingsmodules zorgen voor een optimaal rendement.

Financiële opbrengsten van je megabatterij

Dankzij de intelligente sturing wordt op elk moment de financieel beste optie gekozen om te voldoen aan je eigen elektriciteitsbehoefte: afname van het elektriciteitsnet, gebruik van je batterij of rechtstreeks zelfverbruik via je zonnepanelen. 

Een mengvorm in specifieke verhoudingen behoort uiteraard ook tot de opties. In een fractie van een seconde wordt er geschakeld tussen verschillende energiebronnen.  

Overtollige elektriciteit die je zelf opwekt wordt op je megabatterij opgeslagen of op het net geïnjecteerd, afhankelijk van de netbalans en de fluctuerende elektriciteitsprijzen. 

Ook een netinjectie op een later ‘duurder’ tijdstip behoort tot de opties, zodat je optimaal verdient aan je zelfopgewekte elektriciteit.

De intelligente sturing regelt dus op elk moment - op basis van talrijke parameters - hoe je best aan je eigen elektriciteitsverbruik voldoet én wat er gebeurt met de zelf opgewekte stroom. 

Wij installeren én configureren het volledige systeem, vanaf de zonnepanelen op je bedrijfsdak en de megabatterijen tot en met de intelligente sturingsmodules. Ook voor de vereiste naservice en permanente prestatiemonitoring kan je op ons rekenen. Zo geniet je van een uiterst lange levensduur.

Vraag je voorstel