Zonnepanelen op je bedrijfsdak


Warehouses, landbouwbedrijven, kantoorgebouwen,… SolarPro heeft alle vereiste expertise in huis voor het realiseren van omvangrijke fotovoltaïsche installaties op bedrijfsdaken. Je mag daarbij rekenen op een all-in service, inclusief technische engineering van de installatie, prestatiemonitoring en vakkundige naservice.

Wij behoren tot het selecte groepje van installatiebedrijven dat al vele jaren succesvol actief is in de sector. Wij kijken uiteraard verder dan de installatie op zich. 

Dankzij onze intelligente aansturing en de mogelijkheden voor megabatterijen halen we op elk moment een maximaal rendement uit de zelfopgewekte elektriciteit: door zelfverbruik, via verkoop aan externe partijen of met tijdelijke opslag.  

Met onze systemen ondersteun je de netbalans en bouw je mee aan het intelligente elektriciteitsnetwerk van de toekomst. 

Zonnepanelen op elk bedrijfsdak

Vrijwel elk bedrijfsdak biedt mooie opportuniteiten voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen. 

Afhankelijk van de technische mogelijkheden van je elektrische installatie, de draagkracht en helling van je dak, de beschikbare dakoppervlakte en tal van andere technische parameters ontwerpen wij de aangewezen bedrijfsinstallatie.  

Onze analyses gaan verder dan uitsluitend de technische opties. Wij brengen ook de mogelijkheden voor zelfverbruik in rekening, becijferen de mogelijke opbrengsten via verkoop aan derden én analyseren het mogelijke rendement van een batterij. 

Prestatiemonitoring en naservice

Wij installeren niet alleen je zonnepanelen en de bijhorende elektrische installaties. Je mag rekenen op een  hecht partnership voor de volledige levensduur van je bedrijfsinstallatie. 

Online monitoren we samen of de zonnepanelen effectief presteren zoals verwacht en de becijferde opbrengsten behalen. Wanneer nodig gaan we op onderzoek en sturen we doelgericht bij.

Naast de online monitoring bieden we een compleet pakket aan van service met frequente technische controles en snelle interventies voor herstellingen.   

Zelfverbruik, verkoop, tijdelijke opslag

Een fotovoltaïsche bedrijfsinstallatie vult geheel of deels je eigen energiebehoeftes in. In sommige situaties produceren onze installaties zelfs meer dan wat je als bedrijf nodig hebt. 

In welke mate de installatie je eigen behoeftes afdekt of overtreft, hangt enerzijds af van het geplaatste vermogen. Anderzijds spelen uiteraard de aard van je bedrijfsactiviteiten – en de bijhorende energiebehoeftes – een belangrijke rol. Bovendien produceer je niet altijd de elektriciteit wanneer je deze effectief nodig hebt.

Dankzij onze intelligente sturingssystemen halen we een maximaal rendement uit je installatie.

Het systeem beslist op basis van talrijke parameters op ieder moment of de zelfopgewekte elektriciteit best meteen zelf verbruikt wordt, wordt opgeslagen op een eigen megabatterij of verkocht wordt aan een derde partij via netinjectie. 

Tal van situaties zijn mogelijk, afhankelijk van wat op elk moment het voordeligst is binnen het elektriciteitsnet: zo kan het systeem bijvoorbeeld zelfs beslissen om de zelfopgewekte elektriciteit te stockeren op je eigen batterij én de op dat moment voordelige stroom af te nemen van het net. 

De gestockeerde stroom kan je op een later moment verbruiken of alsnog injecteren op het net, precies wanneer dit het meeste opbrengt. Onze intelligente sturingssystemen dragen op elk moment bij tot de beoogde netbalans, een absolute vereiste voor het elektriciteitsnetwerk van de toekomst. 

Ook zonneparken mogelijk

Naast fotovoltaïsche installaties op bedrijfsdaken zijn ook zogeheten zonneparken in opmars. Deze landscape-oplossingen zitten ook vervat in ons all-in aanbod. 

Uiteraard heb je hiervoor de vereiste ruimte nodig en is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

Waarom je fotovoltaïsche bedrijfsinstallatie
laten installeren door SolarPro?

Bij SolarPro kies je voor absolute betrouwbaarheid, wat van groot belang is voor fotovoltaïsche bedrijfsinstallaties.
Wij plaatsen al vele jaren zonnepanelen en bieden een all-in service, inclusief het technisch ontwerp van de volledige installatie.

Een referentie in de sector

SolarPro bewees de afgelopen jaren dat we een kwaliteitsreferentie zijn in de sector. Ook na de plaatsing blijven we je bedrijfsinstallatie nauwgezet opvolgen.

Vakkundig geïnstalleerd

Het installeren van grote aantallen zonnepanelen op bedrijfsdaken vereist een bijzondere expertise. Een slechte plaatsing en foutieve aansluitingen hebben meteen bijzonder grote gevolgen, waardoor het beoogde rendement niet wordt behaald. Bovendien riskeer je het risico op een verkorte levensduur. Kies daarom voor de ervaring en betrouwbaarheid van SolarPro.

Kwaliteitsmaterialen, technisch correct uitgewerkt

Een betrouwbare fotovoltaïsche installatie op een bedrijfsdak vereist ook het gebruik van de juiste materialen. Dat geldt niet alleen voor de zonnepanelen zelf, maar voor alle elektrische componenten. Wij gebruiken daarom uitsluitend materialen van gekwalificeerde A-merken. Zo laten we niets aan het toeval over.

Vraag je voorstel